seven

Garantier

Har du koll på garantin?

Lämnar du in din bil till oss får du full garanti på vårt arbete och våra produkter.

Omfattas din bil av nybilsgarantier fortsätter de att gälla även efter besöket hos oss. Anledningen till det är att vi alltid följer biltillverkarens anvisningar och använder reservdelar av föreskriven kvalitet när vi utför service och reparationer.

Lämnar du in din bil till oss får du full garanti på vårt arbete och våra produkter.  Alla arbeten utförs enligt bilens service- och reparationsanvisningar. Garantin gäller tre år för reservdelar och verkstadsarbetet gäller tolv månader efter det att arbetet avslutats.

Läs mer om våra garantier på MECA.