Automatlådeservice

Har ni en bil med automatlåda? Då kan du behöva en automatlådeservice. Det innebär ett komplett oljebyte av oljan i din automatlåda.

Visste ni att mer än 80% av bilägarna vet inte om att det är lika viktigt att serva växellådan som motorn?!

Varför frågar många?!

Smutsig och förorenad olja tappar sin funktion. Detta innebär låg smörjförmåga och ger oftare större drivmedelsförbrukning. Ojämn växling och betydligt större risk för växellådshaveri förekommer också.

När oljan tappar sin funktion så börjar oljan att skumma. Den tappar då smörjfunktionen och temperaturen i oljan stiger markant och det slutar med haveri.

Många verkstäder tappar ur den befintliga oljan, både 2 och 3 gånger och fyller sedan på den mängd som behövs. När en sådan service görs så lyckas man att byta ca 1/3 av oljan då man blandar ny och gammal olja..

Med vår automatlådesköljare så rengörs automatlådan, kylare och omvandlare med ett rengöringsmedel tillsammans med den gamla olja. Efter det fylls det på ny olja samtidigt som den tömmer. Dvs att man blandar aldrig ny med gammal olja.

Vi rekommenderar att Automatlådeservice görs varje 60,000km
Vi utför även felsökning av automatlådor samt reparationer

I automatiska växellådor passerar motorns kraft genom ett antal planetväxlar på rad efter varandra, till skillnad från manuella växellådor. Utväxlingarna ändras här genom att man låser valda delar av solhjul, planethjul, och ringdrev inbördes med hydrauliskt manövrerade friktionsband och kopplingar. Oljan för automatväxellådor görs med andra egenskaper än för manuella.

Hydrauliken drivs av en pump på växellådans ingående axel, och det krävs därför att motorn är igång för att växellådan skall fungera och även smörjas korrekt. På grund av detta finns ofta restriktioner kring bogsering, och det är som regel heller inte möjligt att bogsera igång ett automatväxlat fordon.

Motorbromsning exempelvis i nedförsbacke brukar inte kunna göras på samma sätt som med manuell växellåda, men de flesta automatväxellådor har speciella lågväxellägen för just detta. Kraftöverföringen från motor till växellåda sker medelst en momentomvandlare.

Automatväxeln i en personbil har vanligen 5-8 växlar framåt och en för back. För speciella driftsbehov kan maximal växel oftast väljas manuellt med bestämda lägen för växelväljaren. För snabbare acceleration finns vanligen en “kick-down”-funktion, så att om föraren snabbt ökar gaspådraget, sker nedväxling automatiskt för att öka vridmomentet och minska accelerationstiden. Automatväxellådor behöver ingen kopplingspedal då momentregleringen sker automatiskt.